Chị em văn phòng của Công ty

Chị em văn phòng của Công ty

Ms Linh trưởng phòng thiết kế và chị em văn phòng

Ms Linh trưởng phòng thiết kế và chị em văn phòng

Ms Hương nhân viên kế toán.

Ms Hương nhân viên kế toán.

 

Ms Hương cùng các chị em văn phòng

Ms Hương cùng các chị em văn phòng

Ms Linh trưởng phòng thiết kế Công Ty

Ms Linh trưởng phòng thiết kế Công ty

 

Tại Văn phòng công ty năm 2012.